ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

How to transfer PNR to GDS queues? Do I have to do this every time? / เมื่อต้องการโอนคิวเพื่อออกบัตรโดยสารเครื่องบินและต้องโอนในทุกๆครั้งที่ต้องการออกตั๋วหรือไม่

สนับสนุนโดย Zendesk